Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển và khai thác, Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP thường xuyên tổ chức các đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không.

Lịch thi tuyển dự kiến: 1-2 tháng/đợt.


Information